Financiële zorgen

Financiële zorgen, schulden en loonbeslagen zijn onderwerpen die in onze maatschappij de laatste jaren steeds meer aandacht vragen. Iedereen loopt het risico om geconfronteerd te worden met financiële problemen door bijvoorbeeld dubbele woonlasten, financiële nasleep door beëindiging van een relatie, (te) dure of niet verantwoorde aankopen, huurachterstand of alimentatieverplichtingen.

Een aantal jaren geleden heb ik als leidinggevende bij een grote overheidsorganisatie het project schuldhulpverlening geïntroduceerd, om collega’s behulpzaam te zijn bij financiële zorgen. Als liaison schuldhulpverlening ben ik intermediair tussen de medewerker met financiële problemen en bijvoorbeeld een externe schuldhulp instantie.

Door de opgebouwde ervaring in de afgelopen jaren heb ik mij verder verdiept in de volle breedte van schuldhulp. Sinds 2012 ben ik eigenaar van FERDUTA, een bedrijf wat particulieren en organisaties adviseert bij het oplossen van financiële problemen.