Financiële zorgen

Financiële zorgen, schulden en loonbeslagen vragen steeds meer aandacht in onze maatschappij.

Iedereen loopt het risico om geconfronteerd te worden met ernstige financiële problemen door bijvoorbeeld de beëindiging van je relatie, achterstallige betaling van de energienota, huurachterstand, alimentatieverplichtingen,etc.

FERDUTA is actief om iedereen die ernstige financiële problemen heeft te ondersteunen in het zoeken naar de juiste oplossing. FERDUTA heeft hierin veel ervaring en expertise opgebouwd, onder andere bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Hierdoor kan er maatwerk geleverd worden bij het adviseren en ondersteunen van particulieren èn werkgevers bij de aanpak van financiële problemen.

Missie

FERDUTA heeft als uitgangspunt om zo snel mogelijk tot een oplossing of de juiste doorverwijzing te komen.

Iedereen met een hulpvraag wordt door ons zo goed mogelijk geïnformeerd en wegwijs gemaakt in het woud aan regelingen over schuldhulp. Door laagdrempelig en transparant te handelen word je op de juiste manier geholpen en krijg je duidelijkheid in alles wat met schuldhulpverlening te maken heeft.

Uitgangspunt van FERDUTA is dan ook: schuldhulp is niet in geld uit te drukken!

FERDUTA treedt niet op als mediator. De bedrijfsmissie is vooral gericht op de vraag (wat is er mogelijk) en het aanbod (welke hulp past het best bij de cliënt). Kortom, roep onze hulp in en laat je niet afschepen met goed bedoelde adviezen van je familie, je vriendenkring of van allerlei “hulpverleners”die zich hiervoor aanbieden.

Werkgevers

Veel werkgevers onderkennen de signalen van werknemers als die financiële problemen hebben. Men komt hiermee vaak pas in aanraking als er een loonbeslag wordt gelegd.

Het Nibud heeft onlangs onderzocht dat een werknemer met schulden de werkgever tot € 13.000,00 kan kosten (vanwege stress, ziekteverzuim of door fraude en diefstal). Hoe sneller je dus de problematiek onderkent en er iets aan wil doen, hoe beter. Een werkgever kan een afspraak maken met FERDUTA om nader geïnformeerd te worden over de aanpak van financiële problemen bij de werknemers binnen zijn bedrijf. Hier is voor werkgevers zeker winst te behalen en dit geldt ook voor de werknemer. Het probleem krijgt immers alle aandacht en dat zorgt weer voor positieve kijk op zijn of haar werkzaamheden.

Onlangs is hierover een artikel in het Algemeen Dagblad verschenen, waaraan FERDUTA zijn bijdrage heeft geleverd.

Klik hiervoor op deze link:

Krantenartikel Algemeen Dagblad

Werkwijze

FERDUTA biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Of je nu komt voor een individueel adviesgesprek of komt als werkgever om binnen het bedrijf meer aandacht te bieden aan financiële problemen bij werknemers: het contact met FERDUTA zorgt wat ons betreft voor een volgende stap in de aanpak hiervan.

We maken de problematiek inzichtelijk voor alle partijen en bieden de mogelijkheden aan om dit terdege te gaan aanpakken

Samenwerking

Als na de intake afspraken kunnen worden gemaakt over het vervolgtraject, dan is het voor iedereen van belang dat er vlot en doortastend wordt gehandeld.

FERDUTA zorgt ervoor dat er  snel duidelijkheid is over het te volgen traject, de duur hiervan en de te verwachten kosten. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van gecertificeerde organisaties, die landelijk schuldhulp mogen uitoefenen. Het doel is erop gericht om binnen 4-6 maanden een minnelijk akkoord met de schuldeisers gerealiseerd te hebben. Dit is voor alle partijen een voordeel, als je weet dat er vergelijkbare trajecten zijn, waarin wachttijden voorkomen van een half jaar of langer, voordat men daadwerkelijk het saneringsproces in kan. Is er geen akkoord met de schuldeisers, dan volgt in principe direct de gang naar de Rechtbank voor een dwangakkoord.

De toekomst

Natuurlijk is morgen alles niet opgelost, maar door FERDUTA wordt er de nodige inspanning gepleegd om de financiële problemen onder controle te krijgen.

Je komt hierdoor weer beter in je vel te zitten. Uiteindelijk ga je de eigen financiële toekomst weer positiever inzien, ondanks dat het in bepaalde gevallen voor langere tijd geen vetpot zal zijn. De aanpak zal kunnen leiden tot versobering van je maandelijkse uitgavepatroon!

Dit betekent ook dat, als je een dergelijk traject ingaat, je stevig in je schoenen moet staan en je voor 100% akkoord gaat met het behandelplan. Daar staat tegenover dat er rust ontstaat, omdat je de aanpak van je schulden niet meer alleen hoeft te doen en er ook vanaf kunt komen.

Contact

POSTADRES

Ferduta
Postbus 9249
3007 AE  Rotterdam

TELEFOON

06 184 81 444